Kirurgi

Vi utfører alle former for oralkirurgisk behandling


Oral kirurgi og oral medisin er en spesialitet godkjent av Den Norske Tannlegeforening.
Spesialutdanningen er ett 5-årig utdanningsprogram etter avsluttet tannlegeutdanning.
Spesialistutdanningen foregår ved kirurgiavdelingene ved De Odontologiske Fakultetene i Oslo og Bergen og ved kjevekirurgiske sykehusavdelinger.

Eksempler på oralkirurgisk behandling er operasjon av visdomstenner, retinerte tenner, endodontisk kirurgi/rotspissamputasjoner, cystectomier, benoppbyggninger (sinuslift, benonlay), tanntransplantasjoner, bløtvevsplastikk, biopsier, behandling av slimhinnelidelser, kjeveleddslidelser og  implantatbehandling.

Faget oral kirurgi omfatter også behandling av tann- og kjeveskader, brudd- og bløtvevsskader og rekonstruksjon av medfødte og ervervede defekter og misdannelser.
Skaden eller defektens art og omfang avgjør om behandlingen kan gjøres ved en poliklinisk klinikk eller må gjøres ved en oralkirurgisk/kjevekirurgisk avdeling ved sykehus.

Refusjonsordninger / HELFO 

HELFO gir en viss stønad til oral og kjevekirurgisk behandling, og dette beløpet er spesifisert på kvitteringen du får fra oss, og således automatisk fratrukket når du betaler honoraret for behandlingen. Det du må betale representerer «egenandel» og er ved private klinikker høyere enn det offentlige fastsatte egenadelsbeløpet. Egenandel for å oppnåfrikort tak 2 beregnes ut i fra den offentlige fastsatte egenadel, og for å få frikort går du frem som angitt under: 

Husk å søke om frikort tak 2! 

Har du rett til frikort for helsetjenester egenandelstak 2? Frikortet gjelder følgende godkjente egenandeler: 
Fysioterapi
Enkelte former for tannbehandling
Opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon
Behandlingsreiser til utlandet i regi av OUS – Rikshospitalet.Send søknad til HELFO når du har betalt mer enn 2.670,- kroner i egenandeler i løpet av et kalenderår. 

Husk at du må sende søknaden innen seks måneder, og legge ved kvitteringer for betalte egenandeler. 

Søknadsskjema finner du på http://helfo.no/privatperson/frikort/Sider/hva-er-frikort-egenandelstak-2.aspx 
 

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.