Prisliste

TakstBeskrivelsePris
1Akutt konsultasjon390,-
1Undersøkelse hos tannlege/tannpleier, inkl. røntgen og tannrens1150,-
4Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep450,-
6Lokal og regional anestesi150
802Tannrøntgen pr. bilde80,-
804Panoramarøntgen (OPG) pr. bilde700,-
101Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling1050
timetakst forebyggende arbeid1330,-
201Fylling 1 flate700-900,- avh. av vanskelighetsgrad
202Fylling 2 flater1350-1500,- avh. av vanskelighetsgrad
203Fylling 3 flater eller mer1500-1750,-- avh. av vanskelighetsgrad
204Midlertidig fylling150 - 450,-
210Rotfylling av fortann4000-4500,- avh. av utstyr brukt
211Rotfylling av premolar4500-5000,- avh. av utstyr brukt
212Rotfylling av molar5000-6000,- avh. av utstyr brukt
304Helkrone uten stift i porselen/gull6600,-
308Implantatbasert krone/pilar i bro inkl. distanse13000,-
310Helprotese (1 kjeve)14000,-
311Over- og underkjeveprotese (helsett)21000,-
312Delprotese - støpt10000,- - 13500,- avh. av tannteknikerutgifter
313Rebasering/reparasjon. Enkle trådklammerproteser3100,-
Annet arbeid med proteser
314Dekkprotese20000,-
320Dekkprotese på 2 implantater i tannkløs ukj25000,-
321Hel overkjeveprotese ifm takstnr. 12900,-
401Ukomplisert trekking av tann eller rot830,-
402Samtidig trekking av 1 tann/rot til i samme området500,-
403Biopsi/eksisjon1250,-
404Incisjon av abscess1200-
405Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot2460,-
501Behandling av marginal periodontittAvhengig av alvorlighetsgrad
502Tillegg for kirurgisk inngrep ved beh. Av marginal periodontittAvhengig av alvorlighetsgrad
702Modell pr. kjeve480,-
704Pasientfoto pr. bilde25,-
705Undersøkelse, behandling og etterkontroll av TMD inkl. bittskinne500 - 2500,-
Bleking 3500,-

Priser kirurgi

TakstBeskrivelseHonorarRefusjonEgenandel
401Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot850
402Ukomplisert eksraksjon av ytterligere tann eller rot 550,-
i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse
403Biopsi/eksisjon1250,-545,-705,-
404Incisjon av abcess1015,-460,-555,-
405Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot3000,-985,-2015,-
406Apicoectomi av rot/røtter - premolar/incisiv/canin4500,-1150,-3350,-
407Apicoectomi av rot/røtter - molar5600,-1785,-3815,-
408Tilegg for retrograd rotfylling ved apicoectomi av780,-360,-420,-
premolar/incisiv/canin
409Tilegg for retrograd rotfylling ved apicectomi av 1100,-590,-510,-
molar.
410Cystostomi/eksplorasjon2225,-800,-1425,-
411Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd2025,-750,-1275,-
412Operativ fjerning av spyttstein2025,-750,-1275,-
413Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum2800,-1140,-1660,-
414Operative inngrep med bred åpning til antrum2800,-1140,-1660,-
415Cystectomi/decortikering 3000,-1140,-1860,-
416Blottleggelse av retinert tann med/uten feste2915,-1140,-1775,-
417Autotransplantasjon av tann3200,-1345,-1855,-
418Bløtvevsplastikk2000,-750,-1250,-
419Rekonstruksjon med benvolumsøkning av kjeve-8000,-1850,-6150,-
kam med bentransplantasjon mv.
420Behandling av ljevebrudd
421Kirurgisk innsetting tannimplantat - første implantat14000,-
422Kirurgisk innsetting av tannimplantat - per implantat9000,-
i tillegg
423Tillegg for materiale for vevsregenerasjon eller Full refusjon80 %20 %
tillegg for bentransplantasjon ved kirurgisk
innsetning av tannimplantat
2Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist750,-375,-375,-
3Omfattende undersøkelse og diagnostikk hos
spesialist1145,-620,-525,-
4Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep,
periodontal behandling og oralmedisinske
undersøkelser250,-125,-125,-
5Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep
og oralmedisinske undersøkelser420,-240,-180,-
6Lokal og regional anestesi150,-60,-90,-
7Tilleggstakst for premedikasjon per os515,-245,-270,-
802Tannrøntgen, per bilde110,-25,-85,-
804Panoramarøntgen, per bilde550,-205,-345,-
809CBCT stor1650,-
CBCT liten1250,-
Analyse radiolog 750,-

Våre nettsider bruker cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle inn data fra besøkende. Vi bruker denne informasjonen til å utvikle bedre produkter, tjenester og innhold for deg som bruker av nettsiden.